Arbejdsgiver

Er du arbejdsgiver og vil du have dit ledige job profileret i MomsMail og SkatteMail ?

Annonceringspakken indeholder

  • Anoncen bragt i SkatteMail og MomsMail i "klar tekst" inklusive logo.

  • Placering af annoncen på forsiden af MomsMail og SkatteMail i de uger, annoncerne også bringes i mails og nyhedsbrev

  • Statistik i form af information om, hvor mange gange, der er blevet "klikket" på annoncen.

Prisen for annonceringspakken er 5.000 kr. + moms.

Se her, hvilke ønsker der er til til jeres materiale.

Mere appetit
Hvis annoncen ikke giver den ønskede respons, kan I købe yderligere appetitvækkere i SkatteMail, MomsMail og SkatteJob.

Prisen for appetitvækkere er 2.000 kr. pr. gang. Første appetitvækker er indeholdt i annonceringspakken.

Eneplads
Der kan godt være flere annoncer i samme nyhedsbrev, og annoncerne bringes i den rækkefølge i nyhedsbrevene, vi har modtaget bestillingen på. Hvis der er flere, der har købt annonceplads i det samme nyhedsbrev, står annoncen fra den annoncør, der har bestilt sin annonce først, som det første i nyhedsbrevene.

I kan dog reservere "eneplads" således, at der ikke er andre annoncer i det nyhedsbrev, I ønsker jeres annonce bragt i. Enepladsgebyret er 2.000 kr. + moms pr. gang/indrykning.

Hvorfor er annoncering med SkatteJob mere effektiv end de trykte medier?
Du kender faktisk selv svaret !

Prøv at tænke på, hvornår de trykte blade "har været rundt til alle" og på, hvad du rent faktisk selv læser i disse. Så ved du godt, at en annonce i de trykte blade - hvis den overhovedet bliver set - ofte først ses, når ansøgningsfristen er udløbet.

Tænk også på, at oplagstallene for de trykte blade omfatter "bibliotekseksemplarer", dvs. blade som først og fremmest købes til "opbevaring", og som kan tages frem, når det er nødvendigt.

Annoncer i SkatteMail og MomsMail når ud til - og læses - af over 2.000 personer som alle har en indgående interesse i skat, moms, afgifter og told. SkatteMail udsendes til over 1.300 personer og MomsMail til næsten 1.200 (nogle modtager begge nyhedsbreve).

En jobannonce hos os er den mest effektive måde at nå dine potentielle ansøgere !

Kontakt mig på 25 37 87 57 eller lars@skatteforlaget.dk